Giới thiệu hệ thống giáo dục nước Úc
Nổi tiếng với hệ thống giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế, các trường đại học Australia luôn dẫn đầu về chất lượng đào tạo và giảng dạy. Cơ sở và chất lượng giáo dục tại đây đáp ứng được mọi trình độ khác nhau. Hệ thống giáo dục được chia ra làm nhiều cấp học từ các khóa học tiếng Anh, trung học, cao đẳng, học nghề đến đại học và sau đai học.