CÁC TRƯỜNG CẤP HỌC BỔNG NĂM 2014
Thông tin về một số trường cấp học bổng năm 2014 Đối tượng có thể apply xin học bổng : Là tất các sinh viên đang học cao đẳng đại học tại Việt Nam + Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam + IELTS đạt trên 6.0 là một thuận lợi Dưới đây là 1 vài thông tin về các trường đại học:
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SIÊU HẤP DẪN 2014
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SIÊU HẤP DẪN 2014 Danh sách các trường cấp học bổng năm 2014:
Học bổng Phát triển Australia
Học bổng phát triển của Chính phủ Australia ( Australian Development Scholaship – ADS ) dành cho các ứng viên xuất sắc Việt Nam đi du học tại Australia ở bậc sau đại học. Chương trình ADS đóng góp vào các nhu cầu phát triển lâu dài của các quốc gia - đối tác của Australia để thúc đẩy quản lý Nhà nước hiệu quả, tăng trưởng kinh tế và phát triển con người.