Học bổng Phát triển Australia
Học bổng phát triển của Chính phủ Australia ( Australian Development Scholaship – ADS ) dành cho các ứng viên xuất sắc Việt Nam đi du học tại Australia ở bậc sau đại học. Chương trình ADS đóng góp vào các nhu cầu phát triển lâu dài của các quốc gia - đối tác của Australia để thúc đẩy quản lý Nhà nước hiệu quả, tăng trưởng kinh tế và phát triển con người.