CÁC TRƯỜNG CẤP HỌC BỔNG NĂM 2014
Thông tin về một số trường cấp học bổng năm 2014 Đối tượng có thể apply xin học bổng : Là tất các sinh viên đang học cao đẳng đại học tại Việt Nam + Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam + IELTS đạt trên 6.0 là một thuận lợi Dưới đây là 1 vài thông tin về các trường đại học:
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SIÊU HẤP DẪN 2014
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SIÊU HẤP DẪN 2014 Danh sách các trường cấp học bổng năm 2014: