XIN VISA 457 – LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ (TẠM TRÚ)
Visa 457 là loại visa tạm trú dành cho lao động có tay nghề, cho phép người lao động có kỹ năng nghề tốt sang làm việc cho một doanh nghiệp tại Úc với thời hạn tối đa tới 4 năm.