HỌC BỔNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC, CAO ĐẲNG VÀ DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Chương trình học bông các trường trung học, cao đẳng và dự bị đại học để tham khảo


Trường hoặc tiểu bang

Học bổng

Giá trị

Số lượng

Năm học

Điều kiện

St Paul’s International College

Highschool Program (Lớp 7 – 12)

20 – 50%

Số lượng không giới hạn

2016

Thành tích học tập nổi trội

The Peninsula School

High School program (Lớp 11 và 12)

Miễn phí 100% 
học phí cho 2 năm học

N/A

2017

Học sinh học lớp 10 hoặc 11 các trường chuyên tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh
GPA (điểm trung bình) > 8.0
IELTS > 6.0
Những học sinh đủ điều kiện sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp với đại diện trường

Trinity College

Foundation Program

50% học phí

10

2016

Dựa trên kết quả học tập

UQ Foundation

New Campus Scholarships

50% học phí

N/A

2016

Thỏa điều kiện IES Foundation Year

UQ Foundation

Outstanding Vietnamese Students

50% học phí

N/A

2016 - 2017

Thỏa điều kiện IES Foundation Year

Eynesbury

Học bổng cho lớp 10, 11, 12

10%-25%- 50%

N/A

 2016

Đăng ký tại Eynesbury
(có thể bao gồm chương trình học bổng tiếng Anh 10 tuần)

Học bổng Dự bị đại học

The Australian National University

ANU College of Business & Economics International Merit Scholarship for Foundation Studies

50% học phí

2

2016

Dành cho những ứng viên có điểm trung bình xuất sắc nổi trội ở bậc học phổ thông

ANU Foundation for Visual Arts Scholarship

$5,000 mỗi năm

1

2016

Hội đồng Học bổng sẽ chọn những ứng viên phù hợp với điều kiện của trường

University of Wollongong College

Diploma Programs in Business, Engineer and IT

25% học phí

N/A

2016

Học sinh đạt đủ điều kiện nhập học bậc Diploma ngành Kinh doanh, Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin

Diploma Program in Business and Engineer

50% học phí

N/A

2016

Học sinh nhập học học kỳ 2/2016.

Điểm trung bình đạt 7.5 (các turờng phổ thông) hoặc 7.0 (từ các trường chuyên)

University of Wollongong College

Foundation Studies Program

25% học phí

N/A

2016

Học sinh Việt Nam đủ điều kiện nhập học 2 hoặc 3 khóa Foundation

Foundation Studies Program

50% học phí

N/A

2016

Học sinh nhập học học kỳ 2/2016.

Học sinh Việt Nam đạt điểm trung bình 7.5 từ các trường phổ thông hoặc 7.0 năm lớp 11

UNSW Australia 

Standard Program

25% học phí (AUD7.000)

N/A

2016

Học sinh hoàn tất lớp 12 với ĐTB từ 7.5 trở lên (các môn chính từ 8.0)

Standard Plus Program

25% học phí
(AUD8.212)

N/A

2016

Học sinh hoàn tất lớp 11 với ĐTB từ 7.5 trở lên (các môn chính từ 8.0)

Transition Program

30% học phí (AUD5.665)

N/A

2016

Học sinh hoàn tất lớp 12 với ĐTB từ 8.0 trở lên (các môn chính từ 8.0)

Macquarie University International College

Vietnam Educational Development Program

$5.000 AUD

N/A

2016 - 2017

Sinh viên học cao đẳng tại MUIC và bắt đầu chương trình đại học năm học 2016 – 2017

Scholarship

$3000 AUD

Số lượng có hạn

2016

Học sinh có thành tích xuất sắc ở bậc học phổ thông

Monash University

Bachelor of International Business Diploma Pathway Scholarship

$6000 mỗi năm học

5

2016

Những sinh viên có thành tích cao nhất theo học ngành Kinh doanh Quốc tế. Sinh viên cần đạt ít nhất 70% điểm trung bình ở bậc học trước cùng chuyên ngành

Monash University

Business and Economics International Pathway Scholarship

$6000

N/A

2016

Dựa trên kết quả học tập

Taylors College

Chương trình trung học tại PERTH

AUD 2,500
- AUD 5,000

N/A

2016

Học sinh đạt ĐTB 8.0 trở lên
Phỏng vấn với đại diện trường

The University of Sydney

Chương trình dự bị đại học

ANU College

Chương trình dự bị đại học hoặc Cao Đẳng

FISC

Chương trình dự bị đại học hoặc Cao Đẳng

10% học phí

N/A
 

 
2016

Điểm trung bình lớp 11 hoặc 12 >=7.0 Phỏng vấn với đại diện trường

20% học phí

Điểm trung bình lớp 11 hoặc 12 >=7.5 Phỏng vấn với đại diện trường

30% học phí

Điểm trung bình lớp 11 hoặc 12 >=8.0
Đáp ứng yêu cầu tiếng Anh
Phỏng vấn với đại diện trường

PMP

AUD 2,500 – 5,000

 

AEP Program

10% học phí

 

UWA

 
Chương trình dự bị Đại Học tại UWA Foundation
 

10% học phí

N/A

2016

Điểm trung bình lớp 11 hoặc 12 >=7.5 Phỏng vấn với đại diện trường

20% học phí

N/A

2016

Điểm trung bình lớp 11 hoặc 12 >=8.0 Phỏng vấn với đại diện trường

30% học phí

N/A

2016

Điểm trung bình lớp 11 hoặc 12 >=8.5

Hoặc Cao Đẳng tại Taylors College

10% học phí

N/A

2016

Đáp ứng yêu cầu tiếng Anh
Phỏng vấn với đại diện trường

Swinburne University of Technology

International Pathways Academic Scholarship
Dành cho các gói khóa học sau:
- Foundation Studies + UniLink Diploma + Bachelor program
- Foundation Studies + Bachelor program
- UniLink Diploma + Bachelor program

$9000

N/A

2016

Học sinh có thành tích học tập khá giỏi

Queensland University of Technology

QUTIC Diploma Scholarships for Vietnamese students

25% - 50%

N/A

2016 (tháng 6, tháng 10)

2017 (tháng 2, tháng 6)

Đạt được GPA 7,5 (tính theo thang điểm 10)
Lớp 12 tại Việt Nam

Deakin College

Deakin College Launch Bursary 

10% học phí

3

first come first served

Sinh viên nhập học tam cá nguyệt 2 hoặc 3 năm 2016

Điểm trung bình 7.5 trở lên, IELTS tối thiểu 5.5 không có kĩ năng nào dưới 5.5)

University of Adelaide

FSP scholarship

30%học phí

N/A

2016

GPA 8.0

UniSA

FSP scholarship

30%học phí

N/A

2016

GPA 8.0

IES Foundation year

University of Queensland 

New Campus  scholarship

25% học phí

N/A

2016

Là công dân Việt Nam theo học khóa IES foundation

Griffith College

Griffith College Launch Scholarship

$10,000 AUD

4

2016

dành cho sinh viên quốc tế học liên thông đến Đại học Griffith qua chương trình văn bằng tại Griffith College

Navitas

Học bổng Early Bird

30% học phí

N/A

10/2016

2/2017

- Hoàn thành lớp 11 hoặc lớp 12 với điểm trung bình ít nhất 7.5 

- Tối thiểu IELTS 5.5 (không có môn nào dưới 5.0) hoặc  (những bài test tương đương khác)

James Cook University

Học bổng bậc cao đẳng

10% các khoản phí bắt buộc

N/A

2017

-Không kết hợp với các học bổng khác

-Chỉ trừ vào các khoản phí bắt buộc của bậc Cao đẳng

- Sinh viên nhập học năm 2017

-Học phí được áp dụng 2 tháng sau khi nhập học.

EQI

Học bổng

$5,000 AUD

4

2017

Học sinh thỏa điều kiện nhập học tại các trường bang Queensland

ELICOS PROGRAMS

 

Trường

Học bổng

Giá trị

Số lượng

Hạn nộp

Điều kiện

Eynesbury

Học bổng khóa tiếng Anh 10 tuần

10 tuần học phí

N/A

2016

Ứng tuyển nhập học tại Eynesbury

University of Adelaide

Học bổng khóa tiếng Anh 10 tuần

10 tuần học phí

N/A

2016

Sinh viên liên thông các ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ sư và Kinh doanh từ Eynesbury

Học bổng khóa tiếng Anh 10 tuần bậc Dự bị đại học

10 tuần học phí

N/A

2016

Sinh viên không nhận học bổng/nguồn tài trợ nào khác hoặc học tiếng Anh ít nhất 20 tuần

UniSA

Học bổng khóa tiếng Anh 10 tuần

10 tuần học phí

N/A

2016

Sinh viên liên thông các ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ sư và Kinh doanh từ Eynesbury

   

(Sưu tầm)