Học bổng Phát triển Australia

Học bổng phát triển của Chính phủ Australia ( Australian Development Scholaship – ADS ) dành cho các ứng viên xuất sắc Việt Nam đi du học tại Australia ở bậc sau đại học.

Chương trình ADS đóng góp vào các nhu cầu phát triển lâu dài của các quốc gia - đối tác của Australia để thúc đẩy quản lý Nhà nước hiệu quả, tăng trưởng kinh tế và phát triển con người.

Học bổng ADS trang bị những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thúc đẩy sự  thay đổi và tạo ảnh hưởng đối với những thành quả phát triển của quốc gia thông qua các chương trình lấy bằng đại học và cao học tại Australia. Học bổng ADS dành ưu tiên cho khối cơ quan nhà nước, các đơn vị bộ, ngành và  khuyến khích các ứng viên từ các vùng miền xa xôi nộp hồ sơ.

 

1. Đối tượng của ADS:

Nhóm 1: Công chức làm việc tại cơ quan dân sự địa phương.

Nhóm 2: Công chức tại các cơ quan trực thuộc trung ương. 

Nhóm 3: Giảng viên tại các học viện, trường đại học, cao đẳng (bao gồm cả giảng viên tiếng Anh), cán bộ nghiên cứu tại các trường đại học, viện và trung tâm nghiên cứu.

 

2. Tiêu chí tuyển chọn:

     - Là công dân Việt Nam, hiện sinh sống tại Việt Nam và không có thường trú tại bất kỳ một quốc gia nào khác; Đã hoàn thành bằng đại học chính quy (đối với bậc thạc sỹ) hoặc bằng thạc sỹ (đối với bậc tiến sỹ); 

      - Cam kết trở về Việt Nam làm việc trong thời gian tối thiểu 02 năm sau khi hoàn thành khóa học;

      - Không có học bổng Chính phủ Australia nào trong vòng hai năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

      - Phải thuộc một trong ba nhóm đối tượng nêu trên. Ngoài các điều kiện nêu trên, các ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể của từng nhóm sau:

*Nhóm 1: 

     - Điểm trung bình tốt nghiệp đại học chính quy là 6.5;

     - Có chứng chỉ IELTS còn giá trị (hoặc TOEFL tương đương) tối thiểu là 4.5 (không có điểm thành phần dưới 3.5), hoặc không bắt buộc nộp chứng chỉ tiếng Anh;

     - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác tại cơ quan (kể từ ngày được bổ nhiệm chính thức vào ngạch).

*Nhóm 2:

     - Điểm trung bình tốt nghiệp đại học chính quy là 7.0;

     - Bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS còn giá trị (hoặc TOEFL tương đương) tối thiểu là 4.5 (không có điểm thành phần dưới 3.5);

     - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác liên tục tại cơ quan trung ương (kể từ ngày được bổ nhiệm chính thức vào ngạch).

*Nhóm 3: 

     - Điểm trung bình tốt nghiệp đại học chính quy là 7.0;

     - Có chứng chỉ IELTS còn giá trị (hoặc TOEFL tương đương) tối thiểu là 5.5 đối với bậc học Tiến sỹ và giảng viên tiếng Anh (không có điểm thành phần dưới 5.0) và 4.5 (không có điểm thành phần dưới 3.5) đối với các ứng viên khác;

     - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác tại cơ quan (kể từ ngày được bổ nhiệm chính thức vào ngạch).

 

3. Chế độ học bổng:

Học bổng toàn phần bao gồm: sinh hoạt phí, học tập và đi lại;

Bồi dưỡng tiếng Anh 9 tháng nếu cần thiết;

Hỗ trợ toàn diện sau khi hoàn thành khóa học trở về thông qua mạng lưới cựu sinh viên.