CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG SIÊU HẤP DẪN 2014

Danh sách các trường cấp học bổng năm 2014:

TÊN TRƯỜNG

 

LOẠI HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ

SỐ LƯỢNG

KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG

UTS Insearch

40th Vietnam Friendship Scholarship

AU$ 4.000

Ko giới hạn

2013- 2014

HS chấp nhận thư offer của trường từ 20/7 – 31/12/2013

 

TAFE NSW

Diploma hoặc Advance Diploma

AU$ 2.000

Ko giới hạn

Hạn chót 15/11/2013 or 09/5/2014

 

HS có thành tích học tập khá giỏi

University of Western Sydney

MBA Scholarship

AU$ 3.600

05

9/2013

SV có thành tích HT giỏi và đáp ứng y/c về IELTS

 

Queensland University of Technology

Master or Bachelor – Creative Industries International Scholarship cho tất cả các ngành học:

- Creative Industries

- Media & communication

- Journalism

- Design

25% học phí kỳ 1 và 25% học phí cho mỗi kỳ tiếp theo nếu đạt điểm GPA cao

Ko giới hạn số lượng

HK 1/2014 và HK 1/2015

Trung học: Điểm TB 9/10

Đại học: Điểm TB 6/7 và đáp ứng y/cầu về điểm IELTS

 

Đối tượng có thể apply xin học bổng :

Là tất các sinh viên đang học cao đẳng đại học tại Việt Nam

+ Tốt nghiệp THPT tại Việt Nam

+ IELTS đạt trên 6.0 là một thuận lợi

Dưới đây là 1 vài thông tin về các trường đại học: