Dịch vụ về tài chính
 
AIEMS sẽ giúp bạn:
 
• Giải quyết khó khăn về vấn đề chứng minh tài chính xin visa;
 
• Dịch vụ vay tiền mua nhà, xây nhà ở hoặc đầu tư, mua cơ sở thương mại tại Úc.v.v.