Dịch vụ di trú
 
Hãy đến với AIEMS nếu bạn:
 
• Gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến thị thực Úc: Nộp hồ sơ xin Visa Úc, gia hạn Visa 
 
Úc;
 
• Nộp đơn định cư theo chương trình di trú theo diện tay nghề, kết hôn, bảo lãnh của 
 
Úc;
 
• Muốn nộp đơn tham dự một khoá Thực hành chuyên nghiệp tại Úc;
 
• Muốn xin Mã số thuế hoặc gia hạn Bảo hiểm du học sinh, v.v.